Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.


Rikskonferensen - anmälan ännu öppen

Den 20-22 april blir det stämma och rikskonferens på Strand Hotell i Borgholm.  Drygt 50 representanter från 33 kommuner är redan anmälda. Programmet handlar bland annat om digitalisering, kommande utredning om kommuner och en planerad utblick i Nordens kommunala struktur.  Civilminister Ardalan Shekarabi besöker oss under fredagen. Missa inte tillfället att få senaste nytt om kommunsektorn.
Välkommen med din anmälan senast den 6 april via SmåKoms webb.

 

Statlig lokalisering - motion och rapport

Valdemarsviks kommun har skrivit en motion till SmåKoms stämma med rubrik: 

"Förlorade arbetstillfällen - hur vänder vi trenden?

SmåKoms styrelse föreslås få ett uppdrag att arbeta med frågan om närvaron av statliga verksamheter utanför storstäderna. Effekterna av en omfördelning av arbetstillfällen skulle kunna hejda urbaniseringen, menar motionärerna. 

Idag den 1 april kommer också Statskontorets rapport av regeringsuppdraget på samma tema. Statskontoret uppmanar staten att tänka på regional tillväxt vid lokaliseringen av statliga verksamheter. 

Rapporten kan beställas på Statskontotorets webb.  En sammanfattning kan läsas här


Finansiera för fullt utbyggt bredband!

Vid mötet i mars tog styrelsen ställning till yttrande över utredningenSOU 2016:1 - Statens bredbandsinfrastruktur som resurs. Av utredningen framgår att staten har en dålig samlad bild över var fiberkabel finns. Samarbete har heller inte gått att få till stånd mellan de fyra statliga aktörerna. Det är nödvändigt att vi får kännedom om var vår gemensamma resurs finns och att vi får tillgång till den, anser SmåKom. Sammanfattning av yttranet: 

  • SmåKom föreslår att en heltäckande fiberutbyggnad inklusive accesnät prioriteras i statsbudgeten genom att förslagsvis tio miljarder kronor avsätts per årunder fem år. 

  • SmåKom föreslår att Post- och Telestyrelsen (PTS) utan dröjsmål får ett tidsbestämt uppdrag att kartlägga fiberkabeltillgången i Sverige, och att alla som äger fiberkabel åläggs att lämna information.

  • SmåKom föreslår en stark styrning av statliga verk och bolag för att åstadkomma ett effektivt utnyttjande av våra gemensamma fiberresurser. 

  • SmåKom föreslår ett samlat ansvar för all statlig fiberinfrastruktur till ett verk, ett departement och med en ansvarig minister.

Hela yttrandet kan läsas här.

 

Riksdagsbesök hos Centerpartiet

Vid vårt möte med Centerpartiets riksdagsledamöter diskuterades integration, infrastruktur och den kommande aviserade utredningen om kommunen. Även bostadsfrågan berördes. En sammanfattning finns på vår webb. Riksdagsbesöken fortsätter under april hos övriga partier. 


Delbetänkande om Sveriges landsbygder

Igår överlämnade den parlamentariska landsbygdskommittén sitt delbetänkande till landsbygdsministern. Uppdraget är att behandla frågor som service och kompetensförsörjning. Landsbygdernas utveckling under de senaste 40 åren beskrivs och analyseras. Ledamöterna har också skrivit en debattartikel i frågan, den kan läsas här.

SmåKom kommer aktivt att följa det vidare arbetet i kommittén.

Lantmäteriet behöver rekrytera

Den 16 mars träffade SmåKoms ordförande och sekreterare ledningen för Lantmäteriet. Vi framförde kommunernas synpunkter på centralisering, försämrad service och långa handläggningstider, vilket hindrar utveckling av både bostäder och företag i små kommuner.  

På vår webb finns dokumentation om besöket. 

SmåKom, Box 141,  546 21 Karlsborg
Kontakt: Sekreterare Hilkka Eskelinen, 073 70 87 380 hilkka.eskelinen@smakom.se; www.smakom.se

Du får detta utskick som medlem till SmåKom eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.