UPPSALA KLIMATPROTOKOLL NYHETSBREV MARS 2016. Se nyhetsbrevet i webbläsaren.

Påsken har passerat och period tre av klimatprotokollet är i full gång! I det här nyhetsbrevet får vi läsa vad som hänt på olika håll inom protokollet samt vad som händer framöver.


Carina Sundqvist, Inspirationsbyrån
Carina Sundqvist, Inspirationsbyrån

Rundabordsmöte 17/2

På rundabordsmötet med tema Circulär ekonomi fick deltagarna lyssna på och diskutera vår gemensamma klimatutmaning. Medverkade gjorde Naturskyddsföreningens generalsekreterare Svante Axelsson och Carina Sundqvist från Inspirationsbyrån. Läs mer om vad som hände på mötet. 

Lista: 5 goda råd för att lyckas med cirkulär ekonomi


Folder klimatprotokollet

Kommunikationsmaterial

Nytt kommunikationsmaterial har arbetats fram i samband med uppstarten av period tre. Bland detta finns en uppdaterad folder, ny Powerpoint och nytt sigill. Materialet finns på hemsidan och Hållbarhetsportalen.


Logga Transportforum

Hållbart resande uppmärksammas

Projektet Spjutspetsar mobility management från fokusgrupp Hållbart resande medverkade på årets Transportforum i Linköping, Nordens största årliga konferens för transportsektorn. Läs artikeln i tidningen VTI aktuellt nr 1.


Lastcykel vs. lastbilar
Bild: Johan Erlandsson, Pling Transport

Hållbara godstransporter

Förra mötet gästades av WSP och Ragn-Sells som pratade om godstransporter i city och erfarenheter kring samordning av varu-och avfallstransporter. Deltagarna fick även diskutera hur vi kan få ett effektivare godskretslopp. Mötesmaterialet finns på Hållbarhetsportalen.


Anna Karlsson, Vattenfall
Foto: Inger Nilsson, Uppsalatidningen

Jakten på plasten i media

I slutet av februari uppmärksammades arbetet med jakten på plasten och Uppsala klimatprotokoll i Uppsalatidningen. Läs artikeln


Logga ERUF

Små och medelstora företag

Under våren rullar arbetet med projektet vidare. Ett antal av klimatprotokollets medlemmar kommer att kontaktas för att kartlägga passande företag. Läs mer om projektet.

 


Kalendarium

Anders Wijkman besöker Uppsala 14/4

  • Klimatgruppsmöte kl. 12-14

Ekonomikum Uppsala Universitet, lokal A 114

  • Öppen föreläsning kl. 14.15-15.15

- Det nationella miljömålsarbetet och Cirkulär ekonomi

Ekonomikum, Uppsala Universitet, Hörsal 4

  • Samtal kl. 15.30-16.30

Anders Wijkman & Klimatprotokollets ledningsrepresentanter/VD

Ekonomikum, lokal B 139

 

Fokusgrupp Energieffektivisering

5/4 kl. 13-15 hos Vattenfall på Bolandsgatan 13 i konferensrum Röda rummet

Fokusgrupp Hållbar stadsutveckling

7/4 kl. 10-12 hos White arkitekter på Västra ågatan 16

Fokusgrupp Sol

13/4 kl. 10-12 hos Landstinget, plats ej bestämd

Fokusgrupp Jakten på plasten

22/4 kl. 13-15, plats ej bestämd

 

UPPSALA KLIMATPROTOKOLLS WEBBPLATS

KONTAKT:

Uppsala klimatprotokoll: klimatprotokoll@uppsala.se

Lasse Andersson
Processledare för Uppsala klimatprotokoll  
018-727 65 15  
lasse.andersson@uppsala.se

Björn Sigurdson
Klimatstrateg, Uppsala kommun  
018-727 12 04 
bjorn.sigurdson@uppsala.se

 


Detta nyhetsbrev skickas till Klimatprotokollets medlemsorganisationer.

Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.