Nyhetsbrev från Energikontor Sydost, Energikicken nr 2 2016.  Se det i webbläsaren.

Handledarutbildningen för Energibyggare - snart i vår region

För att möta framtidens krav på energieffektivitet vid byggnationer och renovering har ledande branschaktörer tagit fram en yrkesöverskridande utbildning för byggnadsarbetare och installatörer, Energibyggare.
Läs mer

Nu ges handledarutbildningen i vår region. Handledarutbildningen vänder sig till de som är intresserade av att leda den interaktiva utbildningen Energibyggare på byggarbetsplatser. 

17 maj   Karlshamn  Anmäl dig här

18 maj   Växjö         Anmäl dig här

19 maj   Kalmar       Anmäl dig här 


Småskalig el och värme från bioenergi

Förgasningsanläggningen installerades på Emåmejeriet i Hultsfred hösten 2015.

För småindustrier, bostadsbolag eller lantbruk kan en småskalig kraftvärmepanna vara ett alternativ för den som behöver byta flispanna eller som vill byta ut sin oljepanna till ett förnybart alternativ. Gör ett studiebesök på Emåmejeriet i Hultsfred 

och få ett konkret exempel på hur småskalig kraftvärme fungerar. Boka ett studiebesök här.


Webinarium om hållbara IT-produkter

Energikontor Sydost och TCO Development bjuder in till två webinarium på temat Att handla upp hållbara IT-produkter. 

6 april hålls webinariet för strateger och beslutsfattare,
7 april för upphandlare och verksamma inom IT-branschen.

”Vi är mycket intresserade av det här och kommer att ha webinaret som uppstart på vårt arbete” säger Ann-Charlott Andersson, verksamhetsutvecklare i Sölvesborg kommun.” 

Anmälan görs till Christel Liljegren.


Nyheter i korthet

Sol i Syd ska under tre år öka spridningen av solenergi i Skåne och Blekinge. Läs mer

EU-projektet Baltic Integrid ska öka andelen vindkraft från Östersjön. Läs mer.    


Den 10  november 2016
på Netport Science Park i Karlshamn

Platser kvar i Miljökloka kontor

Under ett flera tillfällen i februari och mars har en rad medlems-organisationer, som deltar i kampanjen Miljökloka kontor, fått besök av Energikontor Sydost

Ännu finns platser kvar för de som vill ansluta sig till energispartävlingen. Läs mer


Kalmar 5 april

Länsstyrelsen i Kalmar och IUC i Kalmar bjuder in till frukostmöte om "No oil - fossilfritt Kalmar Län 2030" och om stöd till företag genom Klimatklivet. Läs mer.


Karlshamn 8 april

Netport Energikluster och Länsstyrelsen i Blekinge bjuder in till seminarium om energieffektivisering på företag. Läs mer.


Alvesta 13 april 

Träff om solenergi, solceller och solfångare för företagare, invånare, politiker, föreningar, bank med flera.

Det finns två pass att välja på.
Antingen kl 14:00-ca 16:30 eller
kl 18:00-ca 20:30.

Båda passen har samma innehåll. Plats: hotell Rådmannen i Alvesta. Läs mer.


Sölversborg 21 april Vindkraftseminarium

Välkommen till en spännande dag med föredrag kring vindkraft. Temat är möjligheter för lokala företag vid en utbyggnad. Läs mer.


Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för hållbar utveckling. Här har vi alla en roll att spela för att vi ska kunna uppnå dessa.

Läs mer om de globala målen.


Följ oss på Twitter  -  Gilla oss på Facebook  -  Kolla vår YouTube-kanal - info@energikontorsydost
   -   energikontorsydost.se   -   Vårt pressrum


Energikontor Sydost arbetar med förnybar energi och energieffektivisering på uppdrag av sina medlemmar; kommuner, landsting och regioner i sydost.

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är intressent inom energi- och klimatområdet eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.