Tyck om din innerstad - Nyhetsbrev #8. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Vilket engagemang!

Fokusgruppen träffades förra tisdagen för en första workshop på Expectrum. Massor av idéer och perspektiv kom upp.

Dryga fyrtio personer mötte upp för att ta sig an innerstadens utmaningar. Workshopen genomfördes med "OPERA"-metoden (se separat artikel) och gruppen kom fram till sex olika teman att arbeta vidare med:

Dessa teman kommer att vara ett viktigt inspel i projektbeskrivningen som ska tas fram härnäst.

Gestaltning handlar om att skapa en välskött stad med stimulerande rum. Spetsarkitektur har sin plats liksom att förgylla befintliga hus i innerstaden.

Grön, blå och hållbar handlar om att vårda och utveckla de kvaliteter som finns i våra grönområden, Mälaren och Svartån.

I temat Staden lever 24/7 tittar vi på hur innerstaden kan upplevas som attraktiv dygnet runt, året runt. Det handlar om utbud men också om trygghet och säkerhet.

Hållbara transporter utforskar möjligheterna att skapa fantastisk kollektivtrafik och en galet bra cykelinfrastruktur. 

Temat Unik multimix innehåller ett varierat utbud av allt, och möjligheten till spontana upplevelser och aktiviteter.

Mötesplatser handlar om platser med identitet, rastplatser som kan skänka sinnesro i hetsen liksom livade, stimulerande mötesplatser med aktiviteter som passar alla. Trivsamhet och tillgänglighet är ledord.

Foto: Mari Kedevik
Gruppdiskussion kring temat "Staden lever 24/7"

Fokusgruppen, vilka är de?

Fokusgruppen består av ett sextiotal personer. Eldsjälar, föreningsmänniskor liksom helt vanliga intresserade västeråsare.

En del deltar som företrädare för ett specialintresse, andra som företrädare för handel, fastighetsägare och organisationer i innerstaden. Alla har det gemensamt att de tycker det är intressant med innerstadfrågor.

Närvarolistan visar på mångfalden bland deltagarna

Fokusgruppen består av deltagare i alla åldrar och med många olika bakgrunder. Nu fortsätter projektledningsgruppen med att komplettera fokusgruppen med ännu fler perspektiv. Känner du till någon person som borde vara med? Låt oss veta! Kontakta projektledare Anna Jägvald på anna.jagvald(a)vasteras.se eller ring på 021-39 32 11.


Läs tidigare nyhetsbrev

Vill du hänga med från början? Läs alla nyhetsbreven:

Nyhetsbrev #1

Nyhetsbrev #2

Nyhetsbrev #3

Nyhetsbrev #4

Nyhetsbrev #5

Nyhetsbrev #6 

Nyhetsbrev #7 Vad hände på startseminariet?


Vad händer med alla idéer?

Tyck om din innerstad är ett dialogprojekt som bygger på att många människor delar med sig av idéer. Vad händer egentligen med en idé när den kommer in?

Idéer kommer från en massa håll: Från webbenkäten, från möten med olika intresseorganisationer och förstås från seminarier och fokusgruppsträffar. Vi som jobbar i projektet är alldeles överväldigade över det stora gensvaret. Vad mycket tankar det finns! Vi sorterar och strukturerar bland alla idéer, försöker gruppera ihop dem och hitta teman att bygga vidare på. Och kommer det någon ovanligt intressant idé så lyfter vi den i sin helhet.

En del synpunkter handlar om sådant som våra verksamheter kan åtgärda direkt. Dessa synpunkter skickar vi vidare till rätt mottagare.

I kommande nyhetsbrev kommer vi att berätta om några idéer från tidigare visionsarbeten som slagit rot och redan blivit verklighet här i Västerås, staden utan gränser.

Tekniska problem

Prenumeranter som har en vasteras.se-adress har inte fått det senaste nyhetsbrevet. Orsaken är glädjande nog att nyhetsbrevet fått så många prenumeranter att stadens mejlsystem tolkade det som ett spam. Problemet är nu löst.

Scrolla ner till botten på detta brev så hittar du länkar till alla gamla nyhetsbrev. Utgåva #7 handlar om vad som hände på seminariet, missa inte det!


OPERA

Under workshopen användes metoden OPERA. Akronymen står för Omedelbara egna tankar, Parets tankar, Exponera, Rangordna och Arrangera.

Metoden handlar om att samla in en massa idéer och förädla dem till teman att arbeta vidare med. Först får varje deltagare enskilt fundera på en fråga, i det här fallet "Vad gör innerstaden till en bättre plats 2050?"

Zamzam Ali och Ingemar Egelstedt funderar

Därefter väger gruppen samman alla medlemmars tankar till fyra korta och slagkraftiga idéer.

Alla gruppers bidrag exponeras på en stor plansch. Därefter sker en rangordning genom att grupperna röstar på de olika förslagen.

Mariana Hede leder momentet "arrangera"

Slutligen arrangerar gruppen gemensamt idéerna till övergripande teman. Det här momentet krävde att workshopledarna Mariana Hede och Maria Reisten var fullt fokuserade. Resultatet av OPERA-övningen blev sex teman att arbeta vidare med.


Unik multimix?

Teman som gestaltning eller mötesplatser kanske är självförklarande, men Unik multimix, hur åstadkommer vi det?

Det handlar om att innerstaden ska stimulera till aktivitet och engagemang. Den ska skapa förutsättningar för nya möten, olika aktörer och verksamheter. Innerstaden ska väcka nyfikenhet!


Fikastunden förgyller

Alexis och Aden var två av de fikasugna

På Expectrum bjöds det på kaffe, te och kavring med ost och grönsaker. I projektet "Tyck om din innerstad" tror vi stenhårt på fikats undergörande verkan. Därför fanns också godis på borden för att väcka trötta fokusgruppshjärnor.


facebook

Tyck om din innerstad finns på Facebook. #tyckomdininnerstad

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är engagerad i projektet eller för att du har skrivit upp dig för att prenumerera. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.