Nyhetsbrev med senaste nytt. Bilderna är länkade. Problem att visa det?  Se det i webbläsaren.

I Rydebäck arbetar vi tillsammans för att skapa en attraktiv livsmiljö för människor, natur, kultur och rekreation.

NYHETSBREV

Nr. 10, 18 mars 2016     
Kontakt: info@rydebacksbyalag.se Facebook: Rydebäcks Byalag

Ansvarig utgivare: Rydebäcks Byalag,
Ordf. Ingvar Pettersson – Redaktör: Björn Bårström

Nyhetsbrevet når varje vecka ca: 6.000 hushåll i Rydebäck och omgivningar samt ledande politiker och tjänstemän i Staden.
Byalaget arbetar ideellt och utan personliga ersättningar.

 


MED POMPA OCH STÅT TÅGADE VI!

Många Rydebäcksbor ville fira jubilaren!

Med "Pompa och ståt" inledde vi året då Rydebäck fyllde 50 år. Det var Ramlösa Brunnssextett med duktiga musiker som spelade och förgyllde dagen och Kommunalrådet Christan Orsing höll ett inspirerande tal om Rydebäck förr och nu och anknöt själv till sina ungdomsår här i Rydebäck med kompisar. Därefter tågade man i samlad trupp till Minnessten som avtäcktes av honoratiores Christan Orsing, Ingvar Petterson och Kjell Nyström. Det blev en lyckad dag tycker vi.

Mera bilder här

Vi vill från Byalaget också tacka Stadsbyggnadsförvaltningens avd. Drift och Underhåll för att man ställde upp och såg till att Minnesstenen kom på plats med fin inramning, kärleksstigen fick nytt grus på blöta partier och kulturstigens skyltar blev iordningställda.

Christian Orsing talade på Jubileet den 12 mars

MINNESSTENEN

Minnesstenen avtäcktes!

Minnesstenen officiell!!

Christan Orsing tillsammans med Byalagets Ingvar Pettersson och Kjell Nyström lät täckelset falla och förklarade Minnesstenen invigd. Till tonerna från Ramlösa Brunnssextett så gladdes de samlade till ännu ett litet utflyktmål vid promenaderna.

Inskriptionen: 

2016

RYDEBÄCK 50 ÅR

BYN FRÅN DÅTID

TILL VÅR NUTID

ÄR VÅR FRAMTID

är inhuggen i granitstenen och kommer förhoppningsvis likt runstenarna nu stå och vara ett minne från nybyggarna vid sundets strand i "röjningen vid bäcken" som ju Rydebäck egentligen är bildat ur.

Förslag kom från de församlade att stenen borde vara belyst vilket borde kunna vara en ganska enkel sak att ordna. 


BLÅ LEKAN OCH ANNAT!!

Upprustning av lekan.

 

Vi har ställt frågan till Staden om hur det blir med våra lekplatser som har monterats ner och varför det ska ta sån tid med att få nytt material på plats. Vi kan gott förstå att det från tid till annan behövs upprustning men vi tycker att det ska köras så att man inte monterar ner förrän man har nytt att sätta på plats om det inte innebär akuta risker att leka där.

Här är svaret vi fick.:

Det stämmer att det är först efter sommaren som ni kan räkna med att Blå lekan kommer att vara färdigställd. Anledningen till detta är att vi i december påbörjade arbetet (trots att vårt budgetår egentligen börjar i januari och att vi följer den årsvisa budgeten) med att välja ut lekplatser för upprustning och genomföra inmätningar. Därefter följer en period av gestaltning och projektering innan vi kan handla upp upprustningen av lekplatserna. När upphandlingen är klar påbörjar den valda entreprenören arbetet med att rusta upp lekplatserna. Anledningen att vi handlar upp alla lekplatser tillsammans är för att det då blir billigare för oss och vi med andra ord kan rusta upp fler lekplatser. Skulle vi handla upp var och en skulle det både ta längre tid och kosta mer pengar i slutändan. I år ligger vi före i tidplanen med detta.

 

Jag nämner inte Kroka av den anledningen att vi inte kommer att rusta upp den under 2016. Vi har mindre pengar i år än tidigare år och vi har som sagt ett stort upprustningsbehov vad gäller stadens lekplatser. Vi har fått prioritera hårt i år och måste fördela upprustningen jämnt över staden. Det är många lekplatser som behöver rustas upp just nu.

 

Vänliga hälsningar

Johanna Elgström

 


BELYSNING PÅ STIGEN LÄNGS FORTUNATERASSEN

Bländningsfri belysning föreslås!

Byalaget har haft många förfrågningar från kvällsflanörer och hundägare varför GC-banan längs Fortunaterassen inte är belyst när det är mörkt? Vi tog därför upp frågan med Staden som nu har återkommit i saken.

Samma typ av lyktstolpar och belysningsarmatur fast med LED lampor(vitt ljus) i stället för natronljus (gult ljus), som på gång och cykelbanan från Rydebäck till Råå. Detta är vad Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår. Fördelen med dessa armaturer är att den belyser direkt ner på gångbanan utan att blända och därigenom störa utsikten nattetid för kringboende.

Det formella beslutet och tidsplanen har ännu inte fattats.


Skolpaviljongen öster om Sandövägen!

Kritiska röster!

Som vi tidigare har informerat om så har det höjts kritiska röster för placeringen av en provisorisk skola i Paviljonger vid Klostervägen/Gräddögatan. En av synpunkterna är att man tycker att barnen inte ska gå i skolan där det pågår bygge som kan verka störande på undervisningen.

Staden har genom Christian Orsing och Richard Lundberg avvisat detta och understryker att Skolan är tänkt som ett provisorium under de närmaste åren för att lösa en akut lokalbrist. Man vill också ha skolan så nära Rydebäcksskolan som möjligt så att man kan samverka med speciallokaler etc. Tomten som nu ska användas har sedan detaljplanen 2011 varit utlagd för Stadens verksamhet såsom Skola, Dagis eller Vårdboende. Det är alltså ett alltför sent påkommet problem som man upplever det.

Alternativet med att placera Paviljongerna på parkeringen nere vid Krokahus anser Byalaget är olämpligt med hänsyn tagen till Långövägen redan kraftiga trafikbelastning mornar och kvällar, samt det många utfarter från tomterna kring vägen som mynnar ut.

Vidare så ligger Krokahusparkeringen alltför långt ifrån Rydebäcksskolan för att man ska kunna praktiskt samverka.

Slutsatsen är att att man finner att en lösning som nu har föreslagits att vara den bästa lösningen intil det att den nya skolan vid stationen står färdig.

Det formella beslutet fattas i Stadsbyggnadsnämnden den 17 mars.

Läs mer från HD om planering

Läs artikel i HD om "ja till skolan"


SOMMARPAVILJONG PÅ SKANSENTOMTEN

Paviljong för rekreation vid havet!

Ytterligare ett förslag från Carina Johansson är att bygga en paviljong nere vid Fortuna Strand på den gamla Skansentomten. Det skulle vara trevligt för hågade Rydebäcksbor att ta sin matkorg och valda tillbehör att trivas kring på sommarkvällarna. 

Byalaget tycker att det är en bra idé som vi tar vidare till Staden så får vi se. Placeringen skulle i så fall få bli uppe på platån utanför strandskyddsområdet och under siktlinjen för bostäderna.

Formella beslutet fattas i Stadsbyggnadsnämnden den 17 mars.

 

Den röda cirkeln visar den tänkta placeringen utanför strandskyddsområdet

KALLBADHUS I RYDEBÄCK?

Stort intresse.

Carina Johansson kom med ett förslag att vi ska bilda en förening för ett Kallbadhus med Bastu. Det var ju ett förslag som en gång fanns i det ursprungliga Bryggförslaget men som lades ner av en eller annan anledning. Nu vill vi igen pejla intresset för en sådan anläggning.  

Hör av er till oss på info@rydebacksbyalag.se hittills har inte mer än ca: 10 har hört av sig till oss.

Man har också bildat en Facebookgruppen: Vii bastun har däremot redan 627 medlemmar så det finns ett stort intresse i alla fall!!


NYTT LÄSARREKORD

Jubileumsveckan intresserade många.

 Förra veckan hade Byalaget rekordmånga (14.930 och dessutom 1.090 direkta) som klickade på oss på Facebook. Det vittnar om att intresset även utanför Rydebäck är mycket omfattande. Vad betyder det för attraktionen har ute? Ja vi kan väl gissa att det är mycket positivt för oss alla!!!


Byalaget och samhället

Byalagets funktion är att vara en länk mellan innevånarna i Rydebäck och Staden och dess olika förvaltningar. Det är en fördel för alla. Byalaget kan föra fram uppfattningar till gagn för vår by och Staden kan få information som dom annars aldrig hade fått. Olika förvaltningar har tagit detta till sig i olika grad men vi ser att vi får allt mer framgångar för våra synpunkter.

Den senaste tidens hantering av skolfrågorna visar på hur viktigt det är att vi har medlemmar med skolbarn som kan göra oss starkare inom skolområdet. Hör av er till oss!

Det är därför viktigt att Du som bybo tar och för fram Dina synpunkter till oss så att vi kan föra dessa vidare. Kanske inte det blir exakt som Du tänkt Dig men vi kommer i alla fall att arbeta i samma riktning. Vi kommer också att hela tiden återföra information till Dig som har fört fram förslag eller uppfattningar.

Så har Du något på hjärtat så ge Dig till känna. Tillsammans så bygger vi ett bra Rydebäck.


Läs tidigare Nyhetsbrev
Kontakta Styrelsen - klicka
Styrelseprotokoll

Medlemsrabatter

Som medlem i Byalaget får du rabatter när Du handlar i vissa butiker. Klicka här för detaljerad information

5% medlemsrabatt gäller ej kampanj- och nettoprissatta varor
20-30% medlemsrabatt
20% medlemsrabatt
10% rabatt
10% medlemsrabatt
10% medlemsrabatt
10% medlemsrabatt
10-27% medlemsrabatt
10% på vitvaror och elinstallationer 15% på belysning i butik
LAXSPECIALISTEN GER 15% på alla laxköp. Klicka för annons
10% rabatt på skjortor och andra varor.
10% medlemsrabatt på ord. priser
10% rabatt i butiken och 10% på arbetskostnad i verkstad
20% rabatt på arbetskostnad i verkstaden
10% rabatt på biltvätt
10% rabatt på tavlor
5% medlemsrabatt på kosttillskott och kläder
10% medlemsrabatt
10% medlemsrabatt. Ej med andra erbjudande eller presentkort.
10% rabatt till medlemmar
10% Medlemsrabatt
10% på konditorivaror och kaffetår.
10% rabatt på böcker
Medlemsrabatt på elavtal, ange kampanjkod ”byalaget”
Hyr täckt släp 250kr/dygn
10% medlemsrabatt
10% medlemsrabatt
RYDEBÄCKS THAIMASSAGE ger 10 % medlemsrabatt

Läsarservice

Klicka för hemsidorna

Träffpunkten
Rydebäcks Bibliotek
Rydebäcks IF
Rya Golfklubb
Varje onsdag på Torget kl. 18
Fortuna FF
Rydebäcks Scoutkår
Rydebäcks Ryttarförening
Boule - klubben
Lions Club
Lions Club
Apoteket
Museiförening och Historia
Skulptör Mikael Liljeqvist
Sv. Pensionärsförbund
Vårdcentralen
Servicebutiken
Tel 0709-32 89 56
Stefan Kjernholm Byggkonsult 0760-87 47 02
David Silander Mob.tel: 0721-76 98 80
SÄRÖGATAN 12, RYDEBÄCK
Författare Leif Schönbeck Tel: 073-985393
Teaterarken-Sundsgården

Läs sagan om Byn från ingenting!!Klicka för större bild


Utredningar och planer som berör Rydebäck - Du kan vara berörd!

 

 

Här samlar vi material inom kommunen som berör Rydebäck primärt från Stadsbyggnadsförvaltningen men även andra källor.

Informationen har flyttats till vår hemsida. Klicka här så hittar du rätt. 

Vetenskap och natur-information som berör Rydebäck - För den vetgirige!

Materialet innehåller mycket intressant om Rydebäck och dess historia. Dessutom skildringar om Rydebäck och omgivningar.

 

Informationen har flyttats till vår hemsida. Klicka här så hittar du rätt.


Statistik om Rydebäck Befolkning mm.

(Nya uppgifter kommer från SCB i maj 2014)

1. Statistik -allmänt - 2012-2013

2. Ny Statistik 2013-2014

 


info@rydebacksbyalag.se.  Följ oss på Facebook: Rydebäcks Byalag
Rydebäcks Byalag, Ordf. Kenth E. Nilsson – Redaktör: Björn Bårström
 © Rydebäcks Byalag 2013-2016

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en medlem hos oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev.

Vill du ändra din E-mail adress så klicka här.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.