Nyhetsbrev från Silverdals Kulle med senaste nytt. Se det i webbläsaren.

Årsmöte och inlämning motioner

Ordinarie föreningsstämma kommer att äga rum onsdagen den 1 juni 2016 kl. 19.00, i Tintomarasalen, Aniaraplatsen 2, Sollentuna bibliotek.

Inför stämman har ni som är medlemmar i föreningen möjlighet att lämna in motioner. En motion ska innehålla ett förslag till beslut som ni önskar ska tas på stämman och en kort motivering till varför ni anser att stämman ska rösta för beslutet. Motioner ska lämnas i eller skickas till styrelsens brevlåda på Margreteborgsvägen 23, 191 37 Sollentuna senast den 11 april 2016

OBS! Styrelsen tar INTE emot motioner per e-post!

Styrelseledamöter och suppleanter sökes

Vid föreningsstämman ska en ny styrelse för kommande mandatperiod väljas. För närvarande är platsen som kassör vakant. Den dagliga ekonomiska förvaltningen sköts av Österåkers Bostadsrättsförvaltning. Styrelsen behöver dock förstärkning av någon med ekonombakgrund eller liknande som är intresserad av att engagera sig och har ett sinne för siffror. Det finns även platser lediga för personer som önskar träda in som vanliga ledamöter eller suppleanter. En mandatperiod är ett år. 

Om du är intresserad eller om du vill veta mer om hur styrelsearbetet går till vänligen kontakta styrelsens admingrupp per e-post: admin@silverdalskulle.se.

2-årsbesiktning

Vi väntar fortfarande på besked från Skanska om när 2-årsbesiktningen exakt kommer att äga rum. Vi vill vidare bara förtydliga att det är alla enskilda boendens eget ansvar att ta upp besiktningsfrågor med Skanska då det är Skanska som utför besiktningen, inte styrelsen. Vi från styrelsen kommer dock att hjälpa till och hålla koll så att besiktningen utförs på korrekt sätt av Skanska. Tack för all er input än så länge!

Akuta fel kan fortfarande anmälas vi Skanska Hem (se vår hemsida).

Kalendarium

Kommande ordinarie styrelsemöten: 9 mars och 13 april 2016 kl 19.


Utskickat av styrelsen för bostadsrättsföreningen Silverdals kulle.
Har du några frågor? Kontakta oss: styrelsen@silverdalskulle.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du äger en lägenhet hos oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

Sent with Get a Newsletter